Aktualności

Wyniki powiatowego konkursu historycznego – „Powstanie styczniowe na Kujawach”...

Dnia 7 lutego 2024r. odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu historycznego -„Powstawanie styczniowe na Kujawach”, którego głównym celem było upamiętnienie 161. rocznicy powstania styczniowego. Konkurs skierowany był do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Komisja w składzie:

mgr Grzegorz Piasecki,

mgr Elżbieta Niedziałkowska,

mgr Jolanta Stranc,

dokonała oceny prezentacji multimedialnych, które wpłynęły na konkurs. Przy ocenie prac konkursowych Komisja brała pod uwagę: poprawność merytoryczną i językową, tematykę, formę, układ prezentacji, estetykę pracy oraz oryginalność, i pomysłowość. Spośród kilkunastu prezentacji nadesłanych na konkurs Komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce -   Oliwia Bączkowska Szkoła Podstawowa w Osięcinach,

II miejsca - Adam Łodygowski Szkoła Podstawowa w Bieganowie,    

                     Michalina Wysocka Szkoła Podstawowa w Morzycach,

III miejsca - Zofia Wiśniewska Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce,                                                        

                     Fabian Skrucha Szkoła Podstawowa w Bieganowie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

 

                                                                                                                        H. Wieczorek

Komunikat Dyrektora w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce

Komunikat Dyrektora w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski nr 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce

informuje, że nabór do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce na rok szkolny 2024/25 będzie prowadzony w następujących terminach:

 

L.p.

Terminy

Zadanie

1

26.02-04.03.2024

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym oddziale przedszkolnym)

2

04.03-18.03.2024

Złożenie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

3

19.03-12.04.2024

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

4

15.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

5

16.04-22.04.2024

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6

23.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

L.p.

Terminy

Zadanie

1

01.08-5.08.2024

Złożenie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

2

06.08-16.08.2024

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

3

19.08.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

4

20.08-23.08.2024

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5

26.08.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie szkoły

Komunikat Dyrektora w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce

Komunikat Dyrektora w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski nr 3/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce

informuje, że nabór do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce na rok szkolny 2024/25 będzie prowadzony w następujących terminach:

 

L.p.

Terminy

Zadanie

1

01.02-12.02.2024

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dębołęce

2

04.03-15.03.2024

Złożenie wniosków o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

3

18.03-21.03.2024

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

4

22.03.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

5

25.03-27.03.2024

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

6

28.03.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

L.p.

Terminy

Zadanie

1

20.08-22.08.2024

Złożenie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

2

23.08.2024

Weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

3

26.08.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

4

27.08-28.08.2024

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5

29.08.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Wnioski o przyjęcie do klasy I dostępne są w sekretariacie szkołyDzień Babci i Dziadka...

IMG 0429  20 stycznia 2024 roku w Dębołęce odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Inicjatywa była wynikiem współpracy Rady Rodziców i Publicznej Szkoły Podstawowej, a także strażaków, to oni udostępnili salę, na niezwykłą imprezę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej...

Z kolędą przez wieki...

IMG 0363   Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce, realizując projekt „Z kolędą przez wieki”, pełne zaangażowania, wystawiły Jasełka. Swoim występem oczarowały zarówno gości w szkole, jaki i wiernych w kościele pw. Świętej Trójcy w Połajewie oraz uczestników WTZ w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...