Aktualności

Witaj szkoło - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015...

  

   100 7395,,Witaj szkoło!” Takim hasłem rozpoczęliśmy 1-go września rok szkolny 2014/2015. Na uroczystość przybyli: pan Mirosław Skonieczny burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ks. Ignacy Myszyński proboszcz parafii Połajewo, Wiesław Lisiecki naczelnik OSP Dębołęka-Rudzk Duży, Pani Ilona Deręgowska przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie.

 Na początku uroczystości głos zabrał pan burmistrz, który wręczył pani Elżbiecie Niedziałkowskiej nominacje na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce na kolejne 5 lat. Po czym życzył wszystkim zebranym dobrego roku szkolnego. Z kolei ,,nowa” pani dyrektor powitała przybyłych na uroczystość gości.

W swoim przemówieniu przypomniała, że 1 września, to także 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, podkreśliła, że powinniśmy pamiętać o naszych przodkach, którzy walczyli o wolność ojczyzny. Następnie przywołała słowa Walta Disneya ,,Jeżeli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. Podkreśliła, że jeżeli czegoś bardzo się pragnie, to niemożliwe staje się rzeczywistością. Po czym przedstawiła wychowawców klas i innych nauczycieli.  

Następnie głos zabrał ks. Ignacy Myszyński, który życzył spełnienia wszystkich planów, wielu sukcesów w nauce uczniom oraz zadowolenia w pracy nauczycielom. Dalej ponownie wystąpił pan burmistrz, który wraz z panem Lisieckim wręczyli nagrody dzieciom biorącym udział w Młodzieżowych Zawodach Powiatowych Drużyn Sportowo – Pożarniczych Powiatu Radziejowskiego. Pan burmistrz przekazał nagrody ufundowane przez siebie, a pan Lisiecki wręczył dzieciom puchary ufundowane przez pana Sławomira Boguckiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim. Po czym pani dyrektor w imieniu pana Boguckiego przekazała podziękowania panu Lisieckiemu za przygotowanie drużyny do zawodów.
Uroczystość zakończyła pani dyrektor życząc dzieciom zapału do nauki nauczycielom cierpliwości i satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z dzieci i dobrej współpracy ze szkołą. Oby ten rok szkolny był dla nas owocny, pełen dobrych wrażeń.

 Dorota Wysocka