Aktualności

Święto Konstytucji 3 Maja...

IMG 3184   Dnia 4 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. O roli i znaczeniu tego doniosłego wydarzenia, w życiu naszego narodu, dowiedzieliśmy się z montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów klasy VII. Zebrani ze skupieniem i uwagą wysłuchali apelu, który był krótką lekcją historii i patriotyzmu.


Ustawa Rządowa została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Wśród jej autorów byli: Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Małachowski. Konstytucja majowa została entuzjastycznie przyjęta, przez większość społeczeństwa. Pod hasłem: „Król z narodem, naród z królem", wcielała w życie idee oświecenia. Uznawała naród jako źródło władzy, regulowała ustrój prawny państwa. Władza została podzielona zgodnie z zasadą Monteskiusza na ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą. Znosiła liberum veto oraz wolną elekcję. Na jej mocy Rzeczpospolita stała się monarchią konstytucyjną. Ponadto Ustawa brała chłopów pod opiekę rządu i prawa. Za religię panującą Konstytucja uznawała religię rzymsko-katolicką. Dzięki pierwszej w historii Polski ustawie zasadniczej Rzeczypospolita weszła na drogę postępu i reform.
Niestety Konstytucja obowiązywała tylko kilka miesięcy, została obalona przez zdrajców, którzy w 1792 roku zawiązali konfederację targowicką. Niemniej jednak jej uchwalenie pozwoliło naszym rodakom uwierzyć w możliwość wzmocnienia wewnętrznego kraju oraz przywrócenia jego dawnej świetności.
Uchwalenie Konstytucji było niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej ojczyzny oraz jednym z najważniejszych symboli niepodległej Polski, dlatego powinnyśmy o min pamiętać.


Halina Wieczorek