Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna...

IMG20221104133639    Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym w zakresie nabycia przez uczniów szkół podstawowych wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzeń, Dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Przemystce oraz Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie zainicjowali cykl wspólnych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu powiatu radziejowskiego.

W ramach tychże zajęć kadeci z klas pożarniczych „Przemystki" wspomagani przez zawodowych strażaków z powodzeniem edukują uczniów w tematyce: rozpoznania stanów nagłego zatrzymania krążenia, sposobów i zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych, dzieci i niemowląt również przy wykorzystaniu defibrylatora automatycznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnych innych stanach zagrożenia zdrowotnego człowieka. Pierwsze z zaplanowanego cyklu zajęcia odbyły się w dniu 4 listopada br. w szkołach podstawowych w: Radziejowie, Piotrkowie Kujawskim oraz w Dębołęce. Każdorazowo uczniowie w pierwszej kolejności wysłuchali krótkiego wykładu będącego niejako wprowadzeniem do poruszanych zagadnień, następnie podzieleni w grupy uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych na następujących stanowiskach tematycznych: sposoby i metody udrażniania dróg oddechowych, RKO osoby dorosłe, nastolatek, niemowlę, wykorzystanie defibrylatora automatycznego przy prowadzeniu resuscytacji.
Przeprowadzone zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, uczniowie chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.

artykuł pobrany ze strony ZSRCKU w Przemystce