Aktualności

Ile razem dróg przebytych...

IMG20230623092639    23 czerwca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyło się uroczyste zakończenie roku Szkolnego oraz pożegnanie klasy ósmej przygotowane przez uczniów pod przewodnictwem pani Beaty Sas – Wisłockiej oraz pani Elżbiety Gardyza – Piotrowskiej. Po powitaniu wszystkich obecnych na uroczystości i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor szkoły Elżbieta Niedziałkowska.

Dziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. W dalszej części uroczystości dyrekcja wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom klas I – VII. Kilka następnych chwil to uwaga skierowana w kierunku uczniów kończących szkołę podstawową. Było to przemówienie dedykowane absolwentom, ślubowanie, wręczenie stypendiów oraz wręczenie świadectw i nagród.   Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań i refleksji dotyczących różnych obszarów życia i funkcjonowania szkoły. Pani Dyrektor w imieniu własnym i społeczności szkolnej podziękowała bardzo serdecznie ustępującej z funkcji przewodniczącej Rady Rodziców pani Małgorzacie Marciniak. Dziękowała za owocną pracę dla dzieci i szkoły, za życzliwość, bezinteresowną pomoc, zaangażowanie społeczne oraz za podejmowanie szeregu działań. Po oficjalnym apelu ośmioklasiści kończący edukację w naszej szkole zaprezentowali część artystyczną pt.”Ile razem dróg przebytych…”, w której to wyrazili swoją wdzięczność za trud, starania, cierpliwość i wyrozumiałość skierowaną do nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Następnie uczniowie klasy siódmej swoim występem pożegnali kolegów opuszczających mury naszej szkoły. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni na uroczystość goście gratulując nauczycielom i uczniom ukończenia roku szkolnego oraz życząc zasłużonego odpoczynku.

   Kolejny rok szkoły za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, mimo wszystko mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie będzie wspominał miniony rok szkolny. Życzymy wspaniałych wakacji oraz owocnych sukcesów w dalszej edukacji.

Elżbieta Niedziałkowska