Aktualności

Koniec zaskakującego roku szkolnego….

IMG 2378  26 czerwca 2020r. uczniowie zakończyli czas nauki stacjonarnej oraz zdalnej i rozpoczęli wakacje. Okres, na który zawsze czekają z niecierpliwością. W naszej szkole zakończenie bieżącego roku szkolnego odbyło się w innych, niż dotąd warunkach. Z powodu epidemii koronawirusa, zrezygnowano z tradycyjnej akademii.

Czytaj więcej...

Tydzień bezpieczeństwa 2020...

Krysiak - plakat  W trosce o bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej w Dębołęce przeprowadzono „Tydzień bezpieczeństwa” – na odległość. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki wśród uczniów. Uczniowie przygotowali transparenty, plakaty i prace związane z zachowaniem, ogólnie pojętego bezpieczeństwa.

 M. Pietrzykowska

Dzień Ziemi...

 123Dzień Ziemi, to święto obchodzone 22 kwietnia niemal na całym świecie. Celem święta jest zwrócenie uwagi mieszkańców Ziemi na ekologiczną stronę planety i promowanie postaw związanych z ochroną przyrody. W kwietniu w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyła się taka akcja ekologiczna. Mimo zajęć na odległość, chętni uczniowie, którzy mieli takie możliwości, wzięli udział w zbieranie odpadów wokół swoich domów.

Opracowała M. Pietrzykowska

 

OGŁOSZENIE...

Szanowni Państwo!
W związku z decyzją rządu o otwarciu żłobków i przedszkoli w celu umożliwienia rodzicom powrotu do pracy informuję, że oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce zostanie otwarty za zgodą organu prowadzącego od 11.05.2020 r.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Główne zasady pobytu dziecka w przedszkolu:
1) Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
2) Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3) Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4) Do przedszkola nie można przyprowadzić dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji domowej.
5) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola niepotrzebnych rzeczy lub zabawek.
6) Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników przedszkola, jaki i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący minimum 2m.
7) Dzieci do przedszkola może przyprowadzać/odbierać tyko osoba zdrowa.
8) Dziecko powyżej 4 roku życia w drodze do i z przedszkola winno być zaopatrzone
w indywidualną ochronę nosa i ust.
9) Rodzic winien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie.
10) Zajęcia prowadzone przez przedszkola i oddziały przedszkolne będą przede wszystkim zajęciami opiekuńczymi.
11) Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
12) Nie posyłając dziecka do przedszkola czy oddziału przedszkolnego rodzic,
do 24.05.2020 r. zachowuje dodatek opiekuńczy.
13) Mimo zastosowania, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego środków ostrożności oraz przestrzegania reżimu sanitarnego nie można wykluczyć ryzyka zachorowania na chorobę zakaźną, w tym COCID-19 w czasie pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym. Rodzic musi być świadomy ryzyka związanego z zapisaniem dziecka na zajęcia opiekuńcze podczas pandemii.

Dzień Kobiet...

DSC 0373    6 marca 2020 roku uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią Elżbietą Gardyzą-Piotrowską przygotowali inscenizację słowno-muzyczną - prezent dla Pań z okazji Dnia Kobiet. Miała ona uświadomić wszystkim, jak ważną rolę w świecie pełni kobieta. Dzieci dokonały humorystycznej charakterystyki kobiet oraz przedstawiły wesołą scenkę i piosenki tematyczne: "Być kobietą" oraz "Tak bardzo się starałem".

Czytaj więcej...