Dokumenty szkolne

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

 

1. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2019-2024

 

2. PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

3. SYSTEM MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI