Dokumenty szkolne

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

 

1. PROCEDURY EPIDEMICZNE OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNEJ        SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBOŁECE W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

 

2. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2019-2024

 

3. PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

4. SYSTEM MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI