Kadra

   

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Niedziałkowska

 

Język polski

mgr Elżbieta Niedziałkowska

mgr Halina Wieczorek

 

Język angielski

mgr Justyna Grudzińska

 

 Język niemiecki

mgr Karolina Jankowska – Łukasiewicz

 

Matematyka

mgr Elżbieta Gardyza – Piotrowska

 

Plastyka, Technika, Muzyka, Biologia

mgr Monika Pietrzykowska

 

Informatyka

mgr Jolanta Stranc

 

Historia

mgr Jacek Jagieło

mgr Halina Wieczorek

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Wysocka

 

Wychowanie fizyczne

mgr Dorota Wysocka

mgr Jolanta Stranc

 

 Geografia

mgr Monika Pietrzykowska

 

 Chemia, Fizyka

mgr Paweł Wyborski

 

Religia

mgr Elżbieta Kozłowska

 

Świetlica, Biblioteka

mgr Sławomira Kowalska

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Aldona Sotnik

mgr Jolanta Kapturska

mgr Aleksandra Starosta

 

 Oddział przedszkolny

mgr Irena Lisiecka

 

 Doradztwo zawodowe

mgr Dorota Wysocka

 

 Logopeda

mgr Barbara Walczak

 

 Pedagog

mgr Anna Bartczak

 

 Nauczyciele wspierający

mgr Barbara Walczak