O nas

 Szkoła Podstawowa w Dębołęce  Szkoła Podstawowa w Dębołęce znajduje się przy szosie powiatowej na trasie Radziejów – Licheń w odległości 5 km od Piotrkowa Kujawskiego w tejże gminie. W szkole pracuje 22 nauczycieli, dzieci uczęszczają do ośmiu oddziałów plus oddział przedszkolny.

...A wszystko rozpoczęło się w 1948 roku, kiedy to na początku września połączono szkoły w Szewcach i Dębołęce. Zaraz po wojnie istniała szkoła w naszej wsi, miała 4 klasy i mieściła się u państwa Wittów. Kiedy w 1948 roku powstała szkoła w Dębołęce, umieszczono ją w wynajętym domu państwa Borowskich. Początkowo szkoła posiadała sześć oddziałów i uczyli w niej panowie Michał Pruski – jako kierownik i Tadeusz Krygier.

Szkole stopniowo przybywało uczniów i nauczycieli. Jednak od początku istnienia placówka borykała się z trudnościami lokalowymi, które pogorszyły się, kiedy została utworzona klasa siódma. Wtedy szkoła zyskała miano pełnej siedmioklasowej szkoły podstawowej. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Po południu dzieci przychodziły do szkoły na zajęcia pozalekcyjne takie jak: chór, kółko taneczne, kółko recytatorskie czy zbiórki harcerskie. Szkoła pełniła w środowisku funkcję ośrodka kultury. A kiedy zakupiono telewizor, to wieczorami schodzili się do szkoły ludzie starsi, aby obejrzeć film, czy tez posłuchać wiadomości. Jednak warunki lokalowe pozostawiały wiele do życzenia, oprócz trzech izb, które były na miejscu, wynajmowano pomieszczenia u różnych gospodarzy, u państwa Bednarskich, u państwa Zoniów i u państwa Szewczyków, nawet dwie izby. W tej sytuacji na początku lat 60 – tych rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Zawiązał się Komitet Organizacyjny, do którego należeli: Pan Józef Gralak, państwo Teresa i Edward Kapturscy, pan Zdzisław Michałek i ówczesny kierownik szkoły pan Henryk Miętkiewicz. Mieli oni reprezentować środowisko w rozmowach z władzami. Pertraktacje były trudne i przedłużały się, warunkiem budowy szkoły było pozyskanie działki. Początkowo planowano budowę szkoły w Higieniewie, przy drodze między Higieniewem a Dębołęką i miała to być „Tysiąclatka” w myśl hasła „Tysiąc szkół na tysiąclecie”. Według projektu budynek szkolny miał być parterowy, ogrzewany piecami. Jednak projekt ten nie został zrealizowany. Do wykupu ziemi nie doszło, nie było działki i działania władz zostały zawieszone. Komitet Organizacyjny wspierany przez Komitet Rodzicielski i środowisko czynił dalsze starania o zakup działki i otrzymanie funduszy, stąd częste wizyty u wojewody bydgoskiego i Kuratorium Oświaty, które w tamtym czasie mieściło się w Toruniu. Sukcesem stał się wykup ziemi od pana Nowackiego i państwa Janeczków, którzy umożliwili budowę szkoły w Dębołęce. Oprócz tego należało zgromadzić częściowo fundusze, ponieważ nastąpiła zmiana planów i szkoła miała powstać z pieniędzy Państwowego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. W tej sytuacji z dużą pomocą przyszli rodzice, zgromadzono odpowiednie fundusze i wiosną 1967 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą ukończono latem 1968 roku. W roku szkolnym 1968/1969 dzieci rozpoczęły naukę w tym budynku. Wszystkim towarzyszyła ogromna radość, ponieważ była to szkoła na miarę XX wieku, wyposażona w centralne ogrzewanie, sanitariaty oraz duże przestronne sale lekcyjne. Jednocześnie zostały rozwiązane problemy lokalowe, które znacznie się pogorszyły po wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 1966/1967.

W placówce funkcję kierownika, a później dyrektora do 1985 r. pełnił pan Henryk Miętkiewicz, w latach 1985 – 1993 dyrektorem była pani Helena Miętkiewicz, następnie w roku szkolnym 1993/1994 pani Bożena Żornaczuk. Natomiast w latach 1994 – 2004 dyrektorem był pan Edward Kubisiak. Od roku 2004  funkcję dyrektora pełni pani Elżbieta Niedziałkowska.