Rada rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2021/2022

 

Małgorzata Marciniak – przewodnicząca Rady Rodziców

 

Ewa Racinowska– z-ca przewodniczącej RR

 

Mariola Ilecka – skarbnik RR

 

Bernadeta Zarzeczna – sekretarz

 

 

Anna Deręgowska

Małgorzata Chmielewska

Marek Jakubowski

Agnieszka Konieczyńska

Natalia Gosztkowska

Roman Jabłkowski

Małgorzata Komoterska

Magdalena Kobierska

Marta Siekacz

Aleksandra Matuszczyk