Rada rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2023/2024

 

Aleksandra Matuszczyk – przewodnicząca Rady Rodziców

 

Ewa Racinowska– z-ca przewodniczącej RR

 

Magdalena Kobierska – skarbnik RR

 

Agnieszka Konieczyńska – sekretarz

 

 

 

Marlena Pawłowska

Daniel Wiechecki

Roman Jabłkowski

Marta Siekacz

Natalia Gosztkowska

Marek Jakubowski

Monika Walczak

Celina Ilecka