Rada rodziców

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

na rok szkolny 2016/2017

 

Dyr. mgr Elżbieta Niedziałkowska

 

 

 

Małgorzata Marciniak – przew. RR

Justyna Sieczkowska– z-ca przew. RR

Mariola Ilecka – skarbnik RR

Bernadeta Zarzeczna – sekretarz

Aneta Małek

Anna Deręgowska

Sławomir Zachwieja

Ewa Racinowska

Wiesław Lisiecki

Grzegorz Wójkowski

Małgorzata Chmielewska

Marcin Kapturski

Marek Jakubowski

Monika Chabowska

Agnieszka Konieczyńska

Sylwia Pultyn

Małgorzata Szynalska

Katarzyna Torzecka