Rada rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2022/2023

 

Małgorzata Marciniak – przewodnicząca Rady Rodziców

 

Ewa Racinowska– z-ca przewodniczącej RR

 

Magdalena Kobierska – skarbnik RR

 

Aleksandra Matuszczyk – sekretarz

 

 

Anna Deręgowska

Roman Jabłkowski

Marek Jakubowski

Natalia Gosztkowska

Agnieszka Konieczyńska

Małgorzata Komoterska

Marlena Pawłowska

Marta Siekacz

Monika Walczak

Daniel Wiechecki